Vítejte na stránkách Občanského sdružení ambulantních diabetologů

Stránky jsou určeny jako informační a komunikační portál odborných lékařů
IČ: 26644461 Adresa: Břežanská 10, Praha 10, PSČ: 100 00

Platbu za služby poukažte na účet u Komerční banky číslo:4928530277/0100, var.symbol = RČ (fyzická osoba) nebo IČ (právnická osoba), k.s. 0558, do zprávy pro příjemce uveďte jmeno zástupce.

Aktuality:

9.1.2019
Workshop OSAD 9.3.3019
Vážení členové OSAD. Dovolte mi, abych vám oznámila, že v sobotu 9.3.2019 od 13,30 do 16,30 se uskuteční v Hotelu Belveder, salónek Letná, ulice Milady Horákové 19, Praha 7, workshop OSAD. Workshopu bude předcházet tradiční psychologický seminář (proto tentokrát v odpoledních hodinách). Probírána budou aktuální témata problematiky diabetologických ambulancí.

Svůj zájem prosím posílejte na můj e-mail: mszabo@seznam.cz

Těšíme se na Vaši hojnou účast. Marcela Szabó a výbor OSAD

6.1.2019
Změny podmínek úhrady FreeStyle Libre
Vážení kolegové,

chci Vás informovat o změnách, které se týkají podmínek úhrady FreeStyle Libre od 1.1.2019, kdy byly sjednoceny kódy pro přijímač i pro senzor FSL pro pojištěnce všech zdravotních pojiš´toven. Tímto odpadá také povinnost posouzení předpisu senzoru revizním lékařem, protože oborové pojišťovny převzaly postup VZP.
Tabulku naleznete v přiloženém dokumentu excelu níže.

Zdraví Eva Račická


31.12.2018
Vypovězení smlouvy OSAD - DAČR; zrušení pracovní skupiny OSDA
Vážení členové OSAD.

Dovolte mi, abych Vám oznámila, že na základě rozhodnutí výboru OSAD, z.s. ze dne 1.12. 2018, OSAD vypověděl Smlouvu o součinnosti mezi Občanským sdružením ambulantních diabetologů, z.s. a Diabetickou asociací České republiky, z.s. uzavřenou dne 30. 11. 2011. Tímto byla ukončena činnost pracovní skupiny OSDA. Důvodem tohoto rozhodnutí je rozpor v názoru obou institucí, jak zajistit prosperitu diabetologických ambulancí.

Stejný krok učinil výbor České diabetologické společnosti na svém zasedání dne 4. 12. 2018, jak si můžete přečíst ve zprávě ze zasedání výboru ČDS na www.diab.cz

MUDr. Marcela Szabó, předsedkyně

4.11.2018
Workshop OSAD 1.12.2018
Vážení členové OSAD.

Přijměte prosím pozvání na workshop OSAD, který se bude konat (stejně jako letos v březnu) v Hotelu NYX, Panská 9, Praha 1, v sobotu 1. 12. 2018 od 9,30 hodin. Plánované ukončení ve 14,00. Jelikož v současné době probíhá v diabetologii řada změn, vaše účast je velmi žádoucí. Pro upřesnění počtu míst a objednávky občerstvení nám prosím posílejte své přihlášky co nejdříve, a to e-mailem na adresu Jitky Zemanové: zjitka@email.cz

Těšíme se na vaši hojnou účast. Za výbor OSAD Marcela Szabó

18.9.2018
Workshop OSAD
Vážení členové,

dovoluji si Vám oznámit, že workshop OSAD se bude konat v sobotu 1. 12. 2018. Místo a čas bude upřesněno.

Marcela Szabó

17.9.2018
V přiloženém dokumentu, nebo po prokliku na detail aktuality naleznete výzvu k jednání o regulacích pojišťovny 205 od místopředsedkyně OSAD MUDr. Evy Račické.


8.7.2018
Smutná zpráva:
Vážení členové OSAD, vážení diabetologové, lékaři, pacienti i všichni ostatní.
Bohužel Vám musím oznámit smutnou zprávu, že nás dne 3.7.2018 navždy opustil jeden ze zakladatelů soudobé české diabetologie, Prof. MUDr. Jaroslav Rybka, DrSc. Poslední rozloučení s touto mimořádnou osobností se koná v úterý 10.7.2018 v 15.00 hodin v kostele sv. Filipa a Jakuba ve Zlíně.
MUDr. Marcela Szabó, předsedkyně OSAD

24.6.2018
Databáze členů OSAD a jejich platby členských příspěvků
Vážení členové OSAD, prosím věnujte pozornost následujícím informacím. V současné době probíhá změna databáze členů OSAD, o kterou se nyní bude starat Galén Symposion, platby budou automaticky přiřazovány k osobnímu účtu každého člena, aby si mohl kdykoliv zkontrolovat, kdy zaplatil příspěvky. Další informace naleznete v přiloženém dokumentu.


7.6.2018
Nově vzniknuvší Pracovní skupina ambulantní diabetologie výboru ČDS
Na 2. schůzi výboru ČDS dne 22.5.2018 byla ustavena Pracovní skupina ambulantní diabetologie výboru České diabetologické společnosti, jejíž náplní bude řešení problémů diabetologických ambulancí s cílem zajistit lepší podmínky pro další činnost diabetologických ambulancí. Půjde zejména o jednání se zdravotními pojišťovnami jak o regulacích, tak o nasmlouvání nových kódů, jejich proplácení, ale také o celkové koncepci vývoje ambulantní diabetologie. Tato pracovní skupina (PS) má celkem 10 členů. Mimo ambulantních lékařů-členů výboru ČDS (Hradec, Merhaut, Račická, Szabó, Vyoralová, Zemanová) jsou zde také 4 zástupci různých nemocnic: Lacigová (FN Plzeň), Kvapil (FN Motol), Haluzík (IKEM), Šoupal (VFN). Koordinátorka PS: Szabó

V Praze dne 7. 6. 2018 Marcela Szabó

6.6.2018
Dohodovacího řízení o úhradách zdravotní péče pro rok 2019
V přílohách naleznete texty týkající se Dohodovacího řízení o úhradách zdravotní péče pro rok 2019 - Protokol o dohodě; a Tiskovou zprávu koalice soukromých lékařů.k výsledku Dohodovacího řízení.


starší aktuality...