Vítejte na stránkách Občanského sdružení ambulantních diabetologů

Stránky jsou určeny jako informační a komunikační portál odborných lékařů
IČ: 26644461 Adresa: Břežanská 10, Praha 10, PSČ: 100 00

Platbu za služby poukažte na účet u Komerční banky číslo:4928530277/0100, var.symbol = RČ (fyzická osoba) nebo IČ (právnická osoba), k.s. 0558, do zprávy pro příjemce uveďte jmeno zástupce.

Aktuality:

4.11.2018
Workshop OSAD 1.12.2018
Vážení členové OSAD.

Přijměte prosím pozvání na workshop OSAD, který se bude konat (stejně jako letos v březnu) v Hotelu NYX, Panská 9, Praha 1, v sobotu 1. 12. 2018 od 9,30 hodin. Plánované ukončení ve 14,00. Jelikož v současné době probíhá v diabetologii řada změn, vaše účast je velmi žádoucí. Pro upřesnění počtu míst a objednávky občerstvení nám prosím posílejte své přihlášky co nejdříve, a to e-mailem na adresu Jitky Zemanové: zjitka@email.cz

Těšíme se na vaši hojnou účast. Za výbor OSAD Marcela Szabó

18.9.2018
Workshop OSAD
Vážení členové,

dovoluji si Vám oznámit, že workshop OSAD se bude konat v sobotu 1. 12. 2018. Místo a čas bude upřesněno.

Marcela Szabó

17.9.2018
V přiloženém dokumentu, nebo po prokliku na detail aktuality naleznete výzvu k jednání o regulacích pojišťovny 205 od místopředsedkyně OSAD MUDr. Evy Račické.


8.7.2018
Smutná zpráva:
Vážení členové OSAD, vážení diabetologové, lékaři, pacienti i všichni ostatní.
Bohužel Vám musím oznámit smutnou zprávu, že nás dne 3.7.2018 navždy opustil jeden ze zakladatelů soudobé české diabetologie, Prof. MUDr. Jaroslav Rybka, DrSc. Poslední rozloučení s touto mimořádnou osobností se koná v úterý 10.7.2018 v 15.00 hodin v kostele sv. Filipa a Jakuba ve Zlíně.
MUDr. Marcela Szabó, předsedkyně OSAD

24.6.2018
Databáze členů OSAD a jejich platby členských příspěvků
Vážení členové OSAD, prosím věnujte pozornost následujícím informacím. V současné době probíhá změna databáze členů OSAD, o kterou se nyní bude starat Galén Symposion, platby budou automaticky přiřazovány k osobnímu účtu každého člena, aby si mohl kdykoliv zkontrolovat, kdy zaplatil příspěvky. Další informace naleznete v přiloženém dokumentu.


7.6.2018
Nově vzniknuvší Pracovní skupina ambulantní diabetologie výboru ČDS
Na 2. schůzi výboru ČDS dne 22.5.2018 byla ustavena Pracovní skupina ambulantní diabetologie výboru České diabetologické společnosti, jejíž náplní bude řešení problémů diabetologických ambulancí s cílem zajistit lepší podmínky pro další činnost diabetologických ambulancí. Půjde zejména o jednání se zdravotními pojišťovnami jak o regulacích, tak o nasmlouvání nových kódů, jejich proplácení, ale také o celkové koncepci vývoje ambulantní diabetologie. Tato pracovní skupina (PS) má celkem 10 členů. Mimo ambulantních lékařů-členů výboru ČDS (Hradec, Merhaut, Račická, Szabó, Vyoralová, Zemanová) jsou zde také 4 zástupci různých nemocnic: Lacigová (FN Plzeň), Kvapil (FN Motol), Haluzík (IKEM), Šoupal (VFN). Koordinátorka PS: Szabó

V Praze dne 7. 6. 2018 Marcela Szabó

6.6.2018
Dohodovacího řízení o úhradách zdravotní péče pro rok 2019
V přílohách naleznete texty týkající se Dohodovacího řízení o úhradách zdravotní péče pro rok 2019 - Protokol o dohodě; a Tiskovou zprávu koalice soukromých lékařů.k výsledku Dohodovacího řízení.


29.5.2018
Stanovisko České diabetologické společnosti podporující OSAD při zajišťování moderní péče o pacienty s diabetem
Vážení členové OSAD.

Dovoluji si Vám oznámit, že předseda České diabetologické společnosti Prof. MUDr. Jan Škrha, MBA a vědecký sekretář Doc. MUDr. Martin Prázný Ph.D., vypracovali na žádost výboru OSAD stanovisko České diabetologické společnosti podporující OSAD při zajišťování moderní péče o pacienty s diabetem. Tento materiál je vědeckým pojednáním o tom, jak má vypadat současná léčba diabetu a byl vypracován pro Vaši podporu při jednání se zdravotními pojišťovnami, zejména o regulacích. Kdo z členů OSAD má o tento materiál zájem, nechť napíše na mou adresu: mszabo@seznam.cz a já mu jej zašlu.

MUDr. Marcela Szabó, předsedkyně OSAD

20.5.2018
Vážení členové OSAD, dovoluji si vám oznámit, že již je k dispozici souborné řešení GDPR pro ambulance, jehož součástí jsou excelové tabulky, které si každý dle návodu vyplní pro svoji ambulanci. Více informací v přiloženém dokumentu, nebo po prokliku na odkaz.

Přílohy: GDPR-dopis.pdf

5.5.2018
Informace pro všechny platící členy OSADu
Bude k dispozici připravená excelová tabulka o 7 stranách , které by měly po vyplnění a vytištění sloužit jako dokumentace ke GDPR pro ambulance. Ke stažení pro platící členy OSAD (platící člen - viz Stanovy OSAD), bližší informace po 15.5.2018 na zjitka@email.cz nebo 602650556 (Jitka Zemanová, pokladník).

starší aktuality...