Vítejte na stránkách Občanského sdružení ambulantních diabetologů

Stránky jsou určeny jako informační a komunikační portál odborných lékařů
IČ: 26644461 Adresa: Břežanská 10, Praha 10, PSČ: 100 00

Platbu za služby poukažte na účet u Komerční banky číslo:4928530277/0100, var.symbol = RČ (fyzická osoba) nebo IČ (právnická osoba), k.s. 0558, do zprávy pro příjemce uveďte jmeno zástupce.

Aktuality:

16.3.2018
!! Důležité !! Dopis členům OSAD pro volby ČDS
Prosím, přečtěte si tuto důležitou přílohu, týkající se volby ČDS.


1.3.2018
Součástí informací je i leták pro vaše pacienty. Děkuji za pozornost, kterou budete projektu věnovat.

Zdraví Eva Račická za Výbor OSAD.


14.2.2018
V sobotu dne 10.3.2018 se od 13 hodin v se bude konat pracovní workshop OSADu v Praze, který má na programu důležitou novinku a to seznámení, jak budeme nuceni implementovat do našich prací nařízení, které se nazývá zkratkou GDPR - tedy O ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95(46/ES- obecně nařízení o ochraně osobních údajů.

Příloha byla aktualizována o další údaje


29.1.2018
Prosím, přečtěte si přiložené informace k volbám ČDS - Dopis členům OSAD pro volby ČDS - nový volební řád a Volby ČDS 2018 Dopis o systému voleb.


23.1.2018
Dokumenty k přečtení
V příloze naleznete dopis lékařům (týkající se edukačního projektu pro pacienty) a rámcový program (Edukačně motivační program pro mladé dospělé s diabetem 1. typu)


16.1.2018
Prosím, přečtěte si následující dopis MUDr. T. Merhauta, vztahující se k volbám co Výboru ČDS. Dopis naleznete v příloze (pdf), nebo po prokliku na aktualitu.


14.1.2018
V příloze i podrobném textu aktuality naleznete dopis prezidenta ČLK týkající se elektronických receptů.


8.1.2018
Nyní je zde informace, která se týká prohlášení VZP k e-receptům a komentář našeho kolegy MUDr. Tomáše Merhauta k této problematice.
Prohlášení VZP i komentář našeho kolegy MUDr. Tomáše Merhauta můžete nalézt v přiložených souborech, nebo po kliknutí na název této aktuality.


19.12.2017
Přečtěte si prosím dopis určený členům OSAD, týkající se nových stránek a voleb do ČDS. Dopis se otevře po kliknutí na nadpis aktuality, nebo po kliknutí na přílohu. V druhé příloze naleznete zápis 21. výboru OSAD (Praha, 2.12.2017).


2.11.2017
Tiskem vyšla nová Úhradová vyhláška MZČR na rok 2018, z níž uveřejňujeme pasáž týkající se ambulantní specializované péče (viz proklik na článek) a vyjádření SASu k ní s doporučením nepodepisovat dodatky v tomto znění (příloha) . Opět nebylo přihlédnuto k požadavkům ambulantních specialistů (jako již opakovaně), a MZČR preferuje alokaci finančních prostředků na podporu nemocnic.


starší aktuality...