Pracovní skupina ambulantní diabetologie výboru České diabetologické společnosti

 • Koordinátorka: MUDr. Szabó Marcela


 • Členové:
  • MUDr. Haluzík Martin
  • MUDr. Hradec Jiří
  • MUDr. Kvapil Milan
  • MUDr. Lacigová Silva
  • MUDr. Merhaut Tomáš
  • MUDr. Račická Eva
  • MUDr. Šoupal Jan
  • MUDr. Vyoralová Jana
  • MUDr. Zemanová Jitka