Vítejte na stránkách
Občanského sdružení ambulantních diabetologů

Stránky jsou určeny jako informační a komunikační portál odborných lékařů
Adresa: Břežanská 646/10 , Praha 10,psč 11000
IČ: 26644461
Platbu za služby poukažte na účet u Komerční banky číslo:4928530277/0100, var.symbol= RČ(fyzická osoba) nebo IČ(právnická osoba),k.s.0558 , do zprávy pro příjemce uveďte jmeno zástupce)