Soubory přihlášek a Plné moci pro OSAD k tisku nebo uložení do počítače pro soukromé lékaře(fyzické osoby),a zaměstnance ambulantních zažízení pověřených k zastupování těchto zařízení(právnické osoby).
(pro tisk nebo uložení dokumentu kliknout pravým tlačítkem myši)fyzická osoba

právnická osoba

plná moc

Přihlášku vytiskněte, doplňte potřebné údaje, a zašlete poštou na adresu sdružení.
Současně zašlete notářsky ověřenou Plnou moc na adresu: MUDr. René Pospíšil,Lipová 664, Liberec 4, 46001