Přihlášení do členské sekce OSAD
 

Aktuality

18.3.2019
Pozvánka na akce pořádané OSAD v Luhačovicích
Vážení členové OSAD. Dovolte mi, abych Vám sdělila, že u příležitosti 55. Diabetologických dní, konaných v Luhačovicích, se uskuteční Seminář OSAD ve středu 10. dubna 2019 v domě kultury Elektra v sále Rondo od 16:00 do 16:45 hodin. Probírat budeme aktuální problematiku diabetologických ambulancí. Mimo členů OSAD můžete pozvat i lékaře, kteří zatím nejsou našimi členy, případně lékaře pracující v diabetologických ambulancích nemocnic - všechny, koho daná problematika zajímá.
Stejně jako každý rok ve čtvrtek 11.dubna 2019 v domě kultury Elektra v kinosále proběhne od 17:00 do 18:00 hod. Valné shromáždění OSAD.

Těšíme se na setkání s Vámi. Marcela Szabó a koordinační výbor OSAD

13.3.2019
Vážení členové OSAD, VZP začala rozesílat Finanční vypořádání předběžných úhrad VZP za rok 2018 - letos přes VZP Point!!!
Prohlédněte si tedy Vaši schránku na VZP Point.

Marcela Szabó, předsedkyně OSAD

11.2.2019
Workshop OSAD 9.3.3019
Vážení členové OSAD. Dovolte mi, abych vám oznámila, že v sobotu 9.3.2019 od 13,30 do 16,30 se uskuteční v Hotelu Belveder, salónek Letná, ulice Milady Horákové 19, Praha 7, workshop OSAD. Workshopu bude předcházet tradiční psychologický seminář (proto tentokrát v odpoledních hodinách). Probírána budou aktuální témata problematiky diabetologických ambulancí.

Svůj zájem prosím posílejte na můj e-mail: mszabo@seznam.cz

Těšíme se na Vaši hojnou účast. Marcela Szabó a výbor OSAD

10.2.2019
Edukačně - motivační pobyt pro mladé dospělé diabetiky
Vážení členové OSAD. V příloze naleznete informace o edukačně - motivačním pobytu pro mladé dospělé diabetiky 1. typu, který proběhne 27.-30. 4. 2019 v Luhačovicích. Pokud máte pacienty v tomto věku, můžete jim pobyt doporučit. Pobyt proběhl již loni, byl úspěšný a má naši podporu. za výbor OSAD Marcela Szabó

Přílohy: EMP2019.pdf

8.2.2019
Pozvánka na workshop o Skupinové edukaci diabetiků
Vážení členové OSAD. Dovolte mi, abych Vám oznámila, že PRACOVNÍ SKUPINA PRO EDUKACI Výboru České diabetologické společnosti ČLS JEP pořádá dne 29. 3. 2019 workshop nazvaný: Jak lze využít nový výkon „Skupinová edukace diabetiků“ v diabetologické ambulanci?

Workshop není určen pouze pro již stávající edukační pracoviště, ale pro všechny, kdo se o edukaci zajímají. Mimo jiné se dozvíte také informace, jak si edukační pracoviště založit. Více v přiložené pozvánce s programem.

Marcela Szabó


8.1.2019
Informace k novele Zákona 48/1997 Sb..
V přiloženém dokumentu naleznete informace od MUDr. Merhauta ohledně informace k novele Zákona 48/1997 Sb., týkající se pomůcek zdravotnické techniky (PZT).


6.1.2019
Změny podmínek úhrady FreeStyle Libre
Vážení kolegové,

chci Vás informovat o změnách, které se týkají podmínek úhrady FreeStyle Libre od 1.1.2019, kdy byly sjednoceny kódy pro přijímač i pro senzor FSL pro pojištěnce všech zdravotních pojiš´toven. Tímto odpadá také povinnost posouzení předpisu senzoru revizním lékařem, protože oborové pojišťovny převzaly postup VZP.
Tabulku naleznete v přiloženém dokumentu excelu níže.

Zdraví Eva Račická


31.12.2018
Vypovězení smlouvy OSAD - DAČR; zrušení pracovní skupiny OSDA
Vážení členové OSAD.

Dovolte mi, abych Vám oznámila, že na základě rozhodnutí výboru OSAD, z.s. ze dne 1.12. 2018, OSAD vypověděl Smlouvu o součinnosti mezi Občanským sdružením ambulantních diabetologů, z.s. a Diabetickou asociací České republiky, z.s. uzavřenou dne 30. 11. 2011. Tímto byla ukončena činnost pracovní skupiny OSDA. Důvodem tohoto rozhodnutí je rozpor v názoru obou institucí, jak zajistit prosperitu diabetologických ambulancí.

Stejný krok učinil výbor České diabetologické společnosti na svém zasedání dne 4. 12. 2018, jak si můžete přečíst ve zprávě ze zasedání výboru ČDS na www.diab.cz

MUDr. Marcela Szabó, předsedkyně

4.11.2018
Workshop OSAD 1.12.2018
Vážení členové OSAD.

Přijměte prosím pozvání na workshop OSAD, který se bude konat (stejně jako letos v březnu) v Hotelu NYX, Panská 9, Praha 1, v sobotu 1. 12. 2018 od 9,30 hodin. Plánované ukončení ve 14,00. Jelikož v současné době probíhá v diabetologii řada změn, vaše účast je velmi žádoucí. Pro upřesnění počtu míst a objednávky občerstvení nám prosím posílejte své přihlášky co nejdříve, a to e-mailem na adresu Jitky Zemanové: zjitka@email.cz

Těšíme se na vaši hojnou účast. Za výbor OSAD Marcela Szabó

18.9.2018
Workshop OSAD
Vážení členové,

dovoluji si Vám oznámit, že workshop OSAD se bude konat v sobotu 1. 12. 2018. Místo a čas bude upřesněno.

Marcela Szabó

17.9.2018
V přiloženém dokumentu, nebo po prokliku na detail aktuality naleznete výzvu k jednání o regulacích pojišťovny 205 od místopředsedkyně OSAD MUDr. Evy Račické.


8.7.2018
Smutná zpráva:
Vážení členové OSAD, vážení diabetologové, lékaři, pacienti i všichni ostatní.
Bohužel Vám musím oznámit smutnou zprávu, že nás dne 3.7.2018 navždy opustil jeden ze zakladatelů soudobé české diabetologie, Prof. MUDr. Jaroslav Rybka, DrSc. Poslední rozloučení s touto mimořádnou osobností se koná v úterý 10.7.2018 v 15.00 hodin v kostele sv. Filipa a Jakuba ve Zlíně.
MUDr. Marcela Szabó, předsedkyně OSAD

24.6.2018
Databáze členů OSAD a jejich platby členských příspěvků
Vážení členové OSAD, prosím věnujte pozornost následujícím informacím. V současné době probíhá změna databáze členů OSAD, o kterou se nyní bude starat Galén Symposion, platby budou automaticky přiřazovány k osobnímu účtu každého člena, aby si mohl kdykoliv zkontrolovat, kdy zaplatil příspěvky. Další informace naleznete v přiloženém dokumentu.


7.6.2018
Nově vzniknuvší Pracovní skupina ambulantní diabetologie výboru ČDS
Na 2. schůzi výboru ČDS dne 22.5.2018 byla ustavena Pracovní skupina ambulantní diabetologie výboru České diabetologické společnosti, jejíž náplní bude řešení problémů diabetologických ambulancí s cílem zajistit lepší podmínky pro další činnost diabetologických ambulancí. Půjde zejména o jednání se zdravotními pojišťovnami jak o regulacích, tak o nasmlouvání nových kódů, jejich proplácení, ale také o celkové koncepci vývoje ambulantní diabetologie. Tato pracovní skupina (PS) má celkem 10 členů. Mimo ambulantních lékařů-členů výboru ČDS (Hradec, Merhaut, Račická, Szabó, Vyoralová, Zemanová) jsou zde také 4 zástupci různých nemocnic: Lacigová (FN Plzeň), Kvapil (FN Motol), Haluzík (IKEM), Šoupal (VFN). Koordinátorka PS: Szabó

V Praze dne 7. 6. 2018 Marcela Szabó

6.6.2018
Dohodovacího řízení o úhradách zdravotní péče pro rok 2019
V přílohách naleznete texty týkající se Dohodovacího řízení o úhradách zdravotní péče pro rok 2019 - Protokol o dohodě; a Tiskovou zprávu koalice soukromých lékařů.k výsledku Dohodovacího řízení.


29.5.2018
Stanovisko České diabetologické společnosti podporující OSAD při zajišťování moderní péče o pacienty s diabetem
Vážení členové OSAD.

Dovoluji si Vám oznámit, že předseda České diabetologické společnosti Prof. MUDr. Jan Škrha, MBA a vědecký sekretář Doc. MUDr. Martin Prázný Ph.D., vypracovali na žádost výboru OSAD stanovisko České diabetologické společnosti podporující OSAD při zajišťování moderní péče o pacienty s diabetem. Tento materiál je vědeckým pojednáním o tom, jak má vypadat současná léčba diabetu a byl vypracován pro Vaši podporu při jednání se zdravotními pojišťovnami, zejména o regulacích. Kdo z členů OSAD má o tento materiál zájem, nechť napíše na mou adresu: mszabo@seznam.cz a já mu jej zašlu.

MUDr. Marcela Szabó, předsedkyně OSAD

20.5.2018
Vážení členové OSAD, dovoluji si vám oznámit, že již je k dispozici souborné řešení GDPR pro ambulance, jehož součástí jsou excelové tabulky, které si každý dle návodu vyplní pro svoji ambulanci. Více informací v přiloženém dokumentu, nebo po prokliku na odkaz.

Přílohy: GDPR-dopis.pdf

5.5.2018
Informace pro všechny platící členy OSADu
Bude k dispozici připravená excelová tabulka o 7 stranách , které by měly po vyplnění a vytištění sloužit jako dokumentace ke GDPR pro ambulance. Ke stažení pro platící členy OSAD (platící člen - viz Stanovy OSAD), bližší informace po 15.5.2018 na zjitka@email.cz nebo 602650556 (Jitka Zemanová, pokladník).

13.4.2018
!!! Program zasedání 13. valného shromáždění OSAD !!!
V přiloženém souboru naleznete program 13. valného shromáždění OSAD konaného 26 .dubna 2017 v 17,00 hodin v Luhačovicích.


29.3.2018
Dopis od pana ministra Adama Vojtěcha
V přiloženém dokumentu naleznete dopis od pana ministra Adama Vojtěcha týkající se našeho dotazu na pojišťovnu VZP a nasmlouvané výkony.


20.3.2018
Valné shormáždění OSAD 2018 + pozvánka na seminář
Přečtěte si prosím informace o schůzi OSADu na Sjezdu v Luhačovicích, které naleznete v přiloženém dokumentu. V další příloze naleznete pozvánku na seminář, který je také v Luhačovicích.


16.3.2018
Dopis členům OSAD pro volby ČDS
Prosím, přečtěte si tuto důležitou přílohu, týkající se volby ČDS.


1.3.2018
Věnujte prosím pozornost oznámení o Edukačně motivačním programu pro mladé dospělé s diabetem 1. typu.
Součástí informací je i leták pro vaše pacienty. Děkuji za pozornost, kterou budete projektu věnovat.

Zdraví Eva Račická za Výbor OSAD.


14.2.2018
V sobotu dne 10.3.2018 se od 13 hodin v se bude konat pracovní workshop OSADu v Praze, který má na programu důležitou novinku a to seznámení, jak budeme nuceni implementovat do našich prací nařízení, které se nazývá zkratkou GDPR - tedy O ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95(46/ES- obecně nařízení o ochraně osobních údajů.

Příloha byla aktualizována o další údaje


29.1.2018
Prosím, přečtěte si přiložené informace k volbám ČDS - Dopis členům OSAD pro volby ČDS - nový volební řád a Volby ČDS 2018 Dopis o systému voleb.


23.1.2018
Dokumenty k přečtení
V příloze naleznete dopis lékařům (týkající se edukačního projektu pro pacienty) a rámcový program (Edukačně motivační program pro mladé dospělé s diabetem 1. typu)


16.1.2018
Prosím, přečtěte si následující dopis MUDr. T. Merhauta, vztahující se k volbám co Výboru ČDS. Dopis naleznete v příloze (pdf), nebo po prokliku na aktualitu.


14.1.2018
V příloze i podrobném textu aktuality naleznete dopis prezidenta ČLK týkající se elektronických receptů.


8.1.2018
Nyní je zde informace, která se týká prohlášení VZP k e-receptům a komentář našeho kolegy MUDr. Tomáše Merhauta k této problematice.
Prohlášení VZP i komentář našeho kolegy MUDr. Tomáše Merhauta můžete nalézt v přiložených souborech, nebo po kliknutí na název této aktuality.


19.12.2017
Přečtěte si prosím dopis určený členům OSAD, týkající se nových stránek a voleb do ČDS. Dopis se otevře po kliknutí na nadpis aktuality, nebo po kliknutí na přílohu. V druhé příloze naleznete zápis 21. výboru OSAD (Praha, 2.12.2017).


2.11.2017
Tiskem vyšla nová Úhradová vyhláška MZČR na rok 2018, z níž uveřejňujeme pasáž týkající se ambulantní specializované péče (viz proklik na článek) a vyjádření SASu k ní s doporučením nepodepisovat dodatky v tomto znění (příloha) . Opět nebylo přihlédnuto k požadavkům ambulantních specialistů (jako již opakovaně), a MZČR preferuje alokaci finančních prostředků na podporu nemocnic.


8.5.2017
Od 1.1.2017 je nově upravena Metodika pro předepisování a předávání dokladů pro ZP (příloha) a upravena povinnost uchovávat kopie vystavených PZT, kterou naleznete po prokliku na nadpis.


24.3.2017
Aktivity OSAD - 53.Diabetologické dny v Luhačovicích 2017
Informaci aktualizujeme o pozvánku na seminář OSDA a program Valného shromáždění OSAD


16.3.2017
Aktivity OSAD - 53.Diabetologické dny v Luhačovicích 2017
Srdečně Vás zveme v průběhu 53.diabetologických dnů v Luhačovicích na seminář OSDA, který se koná dne 5.4. v 15 hodin tradičně v sálu Rondo a na Valné shromáždění OSADu 6.4.2017 v 17.15 hod. v Kinosálu KD Elektra Podrobnější informace Koordinačního výboru jsou uvedeny v článku aktuality.

9.3.2017
Novelizace Zákona 95/2004 Sb. ve znění platném od 1.7.2017
Jak jsme již avizovali, uveřejňujeme finální text Zákona 95/2004 Sb. (nyní novelizován zákonem 67), který nabude platnosti od 1.7.2017, v němž je mimo jiné i kontinuálně zakotveno trvání nabytých práv - získané a uznané specializované způsobilosti samostatně pro diabetologii nebo endokrinologii č. Zak. 95/2004 Sb

5.3.2017
Dodatky Smluv se ZP, potvrzení o nabyté odborné způsobilosti, Valné shromáždění OSAD Luhačovice a Seminář OSDA
V novém Newsletteru OSDA č. 2 a č. 3 jsou zpracovány poznámky k dodatkům Smluv se ZP pro rok 2017 Dále uvádíme významnou informaci o potvrzení nabytých specializovaných odborností v novelizovaném zákonném předpisu info V průběhu 53.diabetologických dnů v Luhačovicích se dne 5.4. v 15 hodin koná Seminář OSDA v sálu Rondo a Valné shromáždění OSADu 6.4.2017 v 17.15 hod. v Kinosálu KD Elekra

28.11.2016
X. Workshop OSAD v Praze 3.12.2016
workshop se koná v Domě mody na Václavském námestí - 1.podlaží kavárna Oliverś Caffee Cup 9-16 hod. program

starší aktuality naleznete na starých stránkách...