Koordinační výbor OSAD

 • Předsedkyně: MUDr. Szabó Marcela
  • MUDr. Cikl Petr
  • MUDr. Křen Karel
  • MUDr. Merhaut Tomáš
  • MUDr. Psottová Jana
  • MUDr. Račická Eva
  • MUDr. Škrabalová Michaela
  • MUDr. Štefánková Jozefína
  • MUDr. Veselá Alica
  • MUDr. Vyoralová Jana
  • MUDr. Zemanová Jitka

Revizní komise

 • MUDr. Budinská Hana
 • MUDr. Hasalová Jitka
 • MUDr. Kerzlová Marcela

Členská základna

Obsahuje stovky členů